Kwetsbaarheid – De Salon in Hoeve Beusdalshof

04/03/2020 – nader te bepalen

In de prachtige nieuwe tentoonstellingsruimte De Salon heeft curator Angeliek Ververs een tentoonstelling samengesteld getiteld ‘Kwetsbaarheid’ waar naast werk van andere kunstenaars over dit onderwerp ook Drifter te zien is.

Stukje uit de tekst ‘In een schemerwereld van zijn en niet zijn’ van Han Steenbruggen, directeur van museum Belvédère:
“Miriam Knibbeler had haar paard de Engelse naam Drifter gegeven, wat zoveel betekent als ‘doler’. Met de ogen zo nadrukkelijk gesloten leek ze vooral dat te doen; te dolen in dromen, op drift rakend in het uitdijende universum van haar binnenwereld. En het was alsof dat beeld liet zien hoe het paard verdween achter de horizonnen van het voorstelbare, zich bevrijdde van haar aardse vorm om vrij te zijn.
Uiteindelijk vulde de ruimte waarin Drifter rustte zich vooral met een bewustzijn van loslaten en afscheid nemen. Ik kon me niet anders indenken dan dat de intense manier waarop Miriam Knibbeler dit wist over te brengen, alles te maken had met haar eigen betrokkenheid bij het onderwerp; dat zij de natuurlijke band tussen mens en paard zelf had ervaren en daarom in staat was de kwetsbaarheid van leven en de schoonheid van versterven zo emotioneel in een laatste vorm wist te vatten. “

* Op de achtergrond van de foto: ‘Lezende meisjes’ van Corinne Kruger.

Miriam Knibbeler - Drifter at De Salon