Openbare collecties

Museum MORE, Gorssel

Ortus

Epoxy, zand, polystyreen, polyurethaan, hout, staal, 310 x 240 x 110 cm, 2015

“Miriam Knibbeler boetseert voornamelijk mens- en dierfiguren van was. Hoewel de figuren er zeer levensecht uitzien, mede door het materiaal, wijken ze qua maat en verhouding af van de werkelijkheid. De vervreemding die dit veroorzaakt, tilt de wezens boven de realiteit uit. Het maakt ze spook- en sprookjesachtig tegelijk. Eenzelfde dubbelheid kenmerkt de sculptuur van een liggende babyneushoorn op Beelden in Leiden, ditmaal niet van was maar van polyester, getiteld Ortus. Knibbeler presenteert het jonge dier als metafoor van nieuw leven. Inspiratiebron was het werk van de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt, die niet de sterfelijkheid maar de geboortelijkheid van de mens centraal zette, dat wil zeggen het vermogen om processen te beginnen en veranderingen teweeg te brengen. Dat de neushoorn door de mens in zijn voortbestaan wordt bedreigd, staat met die gedachte op gespannen voet. Ortus laat niet allen zien hoe mooi het leven is, maar ook hoe kwetsbaar.”
Feico Hoekstra, uit ‘Beelden in Leiden 2015’

Zie een artikel in Trouw (pdf) en een artikel op www.gorssel.nl
Meer over het maakproces: www.deddenkeizer.nl

Museum MORE, Ruurlo

Ortus (studie)

Was, pigment, polystyreen, polyurethaan, aluminium, 60 x 43 x 20 cm, 2015

Openbare collecties - Ortus (study) - Photo2
Openbare collecties - Ortus (study) - Photo1Ortus (study) - photo3a