Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Miriam Knibbeler verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Miriam Knibbeler, en/of omdat u deze zelf aan Miriam Knibbeler verstrekt bij het invullen van het contactformulier of bij de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Miriam Knibbeler verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • adresgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Miriam Knibbeler verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Miriam Knibbeler uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Miriam Knibbeler bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief worden door Miriam Knibbeler opgeslagen voor de periode:

  • gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Miriam Knibbeler verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Andere websites

De website van Miriam Knibbeler bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Miriam Knibbeler is alleen van toepassing op de website van Miriam Knibbeler. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

 

In kaart brengen websitebezoek

Miriam Knibbeler maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Miriam Knibbeler. Miriam Knibbeler reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Miriam Knibbeler neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Miriam Knibbeler verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

 

Contact

Als u contact wilt opnemen met Miriam Knibbeler over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u dan dit email adres: post@miriamknibbeler.nl.